Giấy phép doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh lữ hành

07

th.12

Theo quy định của Luật du lịch 2005, du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Kinh doanh du lịch hiện nay đang là một ngành nghề rất phát…

Cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

07

th.12

Hiện nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, Ngoại ngữ chính là phương thức để giao lưu với các nền văn hóa khác nhau. Do đó, nhu cầu học ngoại ngữ ngày một gia tăng nhằm tiếp cận nhanh chóng với các nền văn hóa khác, đồng thời nâng cao giá trị bản thân người học. Cũng nhờ thế mà các trung…

Cấp giấy phép tư vấn du học

07

th.12

Luật đầu tư số 67/2014 không quy định hoạt động tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tuy nhiên Luật số 03/ 2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư số 67/ 2014 thì theo đó ngành nghề kinh doanh tư vấn du học thuộc…

Dịch vụ báo cáo tài chính

07

th.12

Báo cáo tài chính (BCTC) là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó bao gồm: tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, tổng hợp kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính luôn là một nỗi lo không nhỏ của các doanh nghiệp…