Sở hữu trí tuệ

Mã số mã vạch sản phẩm

07

th.12

MÃ VẠCH LÀ GÌ? Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được. (Đ3 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN) Một dãy mã số mã vạch thông dụng nhất: Mã số EAN-13 gồm 13 con số được quy định từ trái sang phải bao gồm các thành phần sau: 2…

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

07

th.12

Điều 4 Luật SHTT 2013 quy định: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế…

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

07

th.12

Thương hiệu – theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức. Các dấu hiệu tạo nên thương hiệu để người tiêu dùng có thể…

Bảo hộ sáng chế

07

th.12

Bảo hộ sáng chế

07-12-2019 125 0

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ 1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có tính mới;b) Có trình độ sáng tạo;c) Có khả năng áp dụng công nghiệp. 2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải…