Giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành

2019-12-07 16:01:57 83

Theo quy định của Luật du lịch 2005, du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.

Kinh doanh du lịch hiện nay đang là một ngành nghề rất phát triển hiện nay, bởi nhu cầu du lịch của con người ngày càng tăng cao. Vậy việc xin Giấy phép kinh doanh du lịch như thế nào?

KINH DOANH LỮ HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH 180/2013/NĐ-CP BAO GỒM CÁC NGÀNH, NGHỀ SAU ĐÂY:

 • Kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Kinh doanh lữ hành quốc tế:
 1. a) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
 2. b) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
 3. c) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
 • Kinh doanh đại lý lữ hành.

Để thực hiện kinh doanh du lịch, cá nhân, tổ chức có nhu cầu phải thành lập doanh nghiệp, trong đó có ngành nghề kinh doanh lữ hành.

Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành tại Sở văn hoá và Du lịch.

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH BAO GỒM:

Đối với kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
 • Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành. Doanh nghiệp phải ký hợp đồng đối với ít nhất là ba hướng dẫn viên.

Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế;
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (từ 4 năm trở lên);
 • Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ (Mức ký quỹ là hai trăm năm mươi (250) triệu đồng).

Bình luận: