Cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

2019-12-07 15:59:09 107

Hiện nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, Ngoại ngữ chính là phương thức để giao lưu với các nền văn hóa khác nhau. Do đó, nhu cầu học ngoại ngữ ngày một gia tăng nhằm tiếp cận nhanh chóng với các nền văn hóa khác, đồng thời nâng cao giá trị bản thân người học. Cũng nhờ thế mà các trung tâm ngoại ngữ được thành lập. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học hỏi về ngoại ngữ.

HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ được diễn ra nhanh chóng, quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Giấy đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  2. Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
  3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
  4. Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng bao gồm: lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà, nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
  5. Tất cả các tài liệu về chương trình, giáo trình, phục vụ việc dạy học;
  6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
  7. Các quy định về học phí, lệ phí;
  8. Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ sẽ được thực hiện qua các bước cơ bản dưới đây.

BƯỚC 1: NỘP HỒ SƠ.

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo.

BƯỚC 2: SỞ GD&ĐT KIỂM TRA HỒ SƠ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

BƯỚC 3: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

BƯỚC 4: NHẬN KẾT QUẢ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Bình luận: